چگونه می توان یک نوع فعالیت دلخواه جدید ایجاد کرد؟

 انجام این عملیات فقط برای افرادی که دسترسی مدیر دارند امکان پذیر میباشد.

شما هنگام برنامه ریزی یک فعالیت می توانید عنوان آن فعالیت را انتخاب کنید. 

اگر عنوان مورد نظر در لیست نیست، شما میتوانید  به قسمت تنظیمات مراجعه و در آنجا گزینه فعالیت ها را انتخاب کنید .از طریق گزینه ایجاد نوع فعالیت جدید ، میتوانید فعالیت مورد نظر را ایجاد نمایید تا در لیست فعالیت ها اضافه گردد.

فراموش نکنید تیک گزینه در فرم برنامه ریزی فعالیت نمایش داده شود رو بزنید.

همچنین شما میتوانید از طریق علامت ویرایش , نام یا آیکون فعالیت ها را تغییر دهید.

 

 

Powered by BetterDocs