چگونه یک محصول را به یک معامله اضافه کنم؟

در ابتدا اگر محصول خود را از قبل در دیدار تعریف نکرده اید از قسمت تنظیمات نرم افزار بخش محصولات و خدمات  محصول خود را اضافه کنید. 

برای راهنمایی بیشتر در مورد چگونگی اضافه کردن محصول در قسمت تنظیمات نرم افزار کلیک کنید. 

بعد از اضافه شدن محصولات در تنظیمات نرم افزار، حالا می توانید از آن ها در معاملات خود استفاده کنید.

اضافه کردن محصول در فرم افزودن سریع معامله #

در صفحه کاریز روی گزینه افزودن سریع معامله  کلیک کرده و گزینه افزودن محصول را انتخاب کنید. و محصولات مدنظر خود را وارد کنید.

اضافه کردن محصول در داخل پرونده معامله #

ابتدا پرونده معامله مورد نظر خود را باز کرده و سپس گزینه ویرایش را از بالای پرونده سمت راست انتخاب کرده  و سپس گزینه افزودن محصول جدید را کلیک و محصول خود را وارد کنید.

Powered by BetterDocs