کاربر دیدار با اشخاص چه تفاوتی دارد؟

کاربر دیدار شخصی است که با ایمیل و پسوردی که در نرم افزار دیدار ثبت نام شده است و از طریق آدرس app.didar.me وارد صفحه کاربری خود شده و می تواند از امکانات نرم افزار استفاده کرده و بر اساس نقشی که در نرم افزار برای او تعریف شده است به انجام فعالیت و ثبت اطلاعات می پردازد.

اما اشخاصی که در دیدار با گزینه افزودن شخص یا افزودن سریع معامه وارد نرم افزار می شوند مشتریان شما هستند تا بتوانید آن ها را پیگیری , مدیریت و فیلتر نمایید.

 

Powered by BetterDocs