آیا می توانم یک متن آماده برای پیامک آماده کنم؟

برای اینکه بتوانید پیامک های آماده و از قبل تعریف شده برای مشتریان خود ارسال کنید کافیست از قسمت تنظیمات و از قسمت پیامک ها،  گزینه افزودن پاسخ آماده  جدید را انتخاب و با اضافه کردن عنوان و متن دلخواه پیامک، پیامک آماده خود را ایجاد کنید.

توجه داشته باشید اگر بخواهید نام و نام خانوادگی یا سایر اطلاعات مشتری در پیامک آماده شما  قرار بگیرد ( موقع ارسال پیامک به مشتری از مشخصات پرونده او خوانده شود) ، موقع ایجاد پیامک آماده روی گزینه (#) کلیک کرده و فیلد های مورد نیاز خود را انتخاب کنید. (مانند تصویر زیر)

چگونگی استفاده از پاسخ آماده  #

حال برای اینکه بتوانید از این پاسخ های آماده استفاده کنید، هم به صورت تکی و هم به صورت گروهی می توانید ارسال پیامک را انتخاب کرده و  از  قسمت ارسال پیامک گزینه آبی رنگ افزودن پاسخ آماده را انتخاب نمایید. (تصویر زیر)

 

Powered by BetterDocs