اتصال به درگاه پرداخت آنلاین

این دسترسی برای مدیران سیستم فعال است. 

برای فعالسازی درگاه پرداخت اختصاصی مجموعه خود ابتدا از قسمت تنظیمات برروی آیتم تنظیمات پرداخت کلیک کنید و از نوار بالا آیتم اتصال به درگاه را انتخاب کنید.

لیست درگاه های پرداختی که با دیدار همکاری میکنند را مشاهده میکنید و با تکمیل کردن فرم اطلاعات هر کدام از درگاه ها میتوانید آن درگاه را فعال و استفاده کنید.

بعد از فعال کردن درگاه پرداخت حتما تیک فعالسازی را بزنید.

برای یادگیری نحوه استفاده از لینک پرداخت این مقاله را مطالعه کنید.

 

Powered by BetterDocs