داشبورد گزارشات: معاملات ورودی

اگر بخواهید میزان ورودی های ثبت شده خود را در بازه زمانی مختلف بررسی کنید و میزان موفقیت و عدم موفقیت معاملات خود و دیگر کاربران را بررسی کنید از منو بخش تحلیل نرم افزار ، گزارشات را انتخاب کرده در این صفحه از بخش تحلیل معاملات گزینه معاملات ورودی را کلیک نمایید.

معاملات ورودی بر محور زمان  #

در این قسمت می توانید تعداد معاملات ورودی(فرصت های فروش) خود را (چه موفق چه ناموفق و چه جاری) در بازه زمانی تعیین شده مشاهده کنید. (این بازه زمانی را می توانید به صورت روزانه,ماهانه، هفتگی و حتی سالانه فیلتر کنید)

توجه داشته باشید  که با کلیک بر روی نمودار مدنظر، می توانید لیست معاملات مربوط به آن بخش را مشاهده کنید.

معاملات ورودی بر محور کاربران  #

در این قسمت می توانید میزان معاملات ثبت شده هر کاربر در کاریز را مشاهده و حتی میزان موفق و ناموفق شدن معاملات هر کاربر را با یک نگاه بررسی کنید.

معاملات ورودی بر محور محصول #

در این قسمت می توانید میزان معاملات ثبت شده برای محصولات مختلف خود را مشاهده کنید و بر اساس گروه محصولات خود، میزان معاملات ثبت شده از تک تک محصولات خود را ببینید.

معاملات ورودی بر محور محصول در زمان  #

در این قسمت میزان معاملات ثبت شده خود را بر اساس محصولات ثبت شده و در بازه های زمانی مختلف می توانید بررسی کنید . این قسمت برای بررسی محصولات یا خدماتی که به صورت فصلی یا در بعضی از ماه های سال فروش دارند مناسب است.

 

Powered by BetterDocs