روش های سینک کردن محصولات در دیدار و سپیدار

همان طور که می دانید تطابق محصولات در دیدار و سپیدار از روی کد محصول انجام می شود به این صورت که در زمان صدور فاکتور و پیش فاکتور، سیستم کد محصول استفاده شده در فاکتور یا پیش فاکتور را در نظر میگیرد، در صورتی که این کد محصول در سپیدار یافت نشود به کاربر هشدار می دهد و مانع ایجاد فاکتور یا پیش فاکتور می شود(علامت اخطار قرمز). در صورتی که این کد محصول بین کد محصولات ثبت شده در سپیدار وجود داشته باشد، لینک برقرار شده و کاربر امکان ادامه فعالیت را دارد (تیک سبز).

به این ترتیب لازم است برای صدور فاکتور یا پیش فاکتور، محصول استفاده شده در سپیدار با همان کد در دیدار وجود داشته باشد. برای همگام سازی محصولات دیدار و سپیدار میتوانید  از روش های زیر استفاده کنید: 

 

پیش از اقدام به همگام سازی به این نکته توجه کنید که لازم است فیلد کد محصول برای تک تک محصولات داخل دیدار و سپیدار با کد مناسب پر شود و محصولی بدون کد وجود نداشته باشد.

 

همگام سازی محصولات دیدار و سپیدار به صورت دستی #

 

این روش بیشتر زمانی که تعداد محصولات شما کم است مناسب می باشد. برای این منظور لازم است اوپراتور همزمان به بخش اضافه کردن محصولات دیدار و محصولات سپیدار دسترسی داشته باشد. سپس یک به یک محصولات دیدار را در سپیدار ایجاد کند و کد محصول را نیز وارد کند. در صورتی که محصول پیش از این در سپیدار موجود باشد صرفا چک می شود که از نظر کد نیز تطابق دارد یا خیر. در صورتی که کد متفاوتی دارد آنها را یکی می کند. در نهایت تمام محصولات دیدار و سپیدار یک به یک باید از نظر کد تطابق داشته باشد. 

 

همگام سازی با ورود داده ها به صورت اکسل (ایمپورت) #

 

این روش بیشتر زمانی که تعداد محصولات زیاد است بکار میرود. در این حالت شما اطلاعات محصولات سپیدار را کامل کرده و کد محصولات را وارد می کنید. سپس از اطلاعات محصولات سپیدار خروجی گرفته و به صورت اکسل آماده می کنید. در قدم بعدی اطلاعات اکسل را از بخش ایمپورت وارد دیدار می کنید و محصولات را ایجاد میکنید. به این ترتیب محصولات با همان کد در دیدار ایجاد می شوند و محصولات دیدار و سپیدار کاملا از نظر کد تطابق پیدا می کنند.

 

Powered by BetterDocs