شیوه آشنایی معاملات

منظور از شیوه های آشنایی روش های تبلیغاتی شما است  که سبب می شوند سرنخ ها به سمت شما بیایند. با ثبت شیوه آشنایی در معاملات خود متوجه می شوید که هر یک از کانال های تبلیغاتی چند سرنخ را به مجموعه شما لینک کرده و کدام موثرتر بوده است.

تعریف لیست شیوه های آشنایی #

شما میتوانید لیستی از شیوه های آشنایی و روش های تبلیغاتی خود را در نرم افزار تعریف کنید تا هنگام ثبت معاملات مورد استفاده قرار گیرند. جهت تعریف این لیست ابتدا به تنظیمات رفته و قسمت شیوه آشنایی را انتخاب کنید. سپس با کلیک بر گزینه ایجاد شیوه آشنایی جدید ، آن ها را تعریف نمایید. بطور مثال اینستاگرام، سایت شرکت،  نمایشگاه و …

 انجام این عملیات فقط برای افرادی که دسترسی مدیر دارند امکان پذیر میباشد.

نحوه ثبت شیوه آشنایی یک معامله #

در فرم افزودن معامله روی قسمت شیوه آشنایی  کلیک کنید و و شیوه آشنایی سرنخ را از لیستی که قبلا در تنظیمات تعریف کرده اید انتخاب کنید. همچنین اگر در این مرحله شیوع آشنایی سرنخ را نمی دانستید و یا قصد ویرایش آن را داشتید میتوانید به پرونده معامله و بخش ویرایش معامله مراجعه نمایید.

تحلیل آماری شیوه های آشنایی #

شما با مراجعه به بخش گزارشات میتوانید آمار دقیقی از شیوه های آشنایی که در معاملات مختلف ثبت کردید را مشاهده کرده و آن ها را بررسی نمایید.

توجه داشته باشید که شیوه آشنایی بخش “تحلیل معاملات ” بر اساس تاریخ ثبت معامله و شیوه آشنایی بخش “تحلیل فروش” بر اساس تاریخ موفق شدن معامله به شما گزارش میدهد.

 

 

Powered by BetterDocs