معامله: منظور از معامله چیست و چگونه می توان یک معامله ایجاد کرد؟

منظور از معامله چیست؟

در دیدار هر مراوده مالی که با یک شخص، شرکت انجام می شود و در ازای آن مبلغی را دریافت می کنید، به عنوان یک معامله ذخیره می شود. معاملات طی مراحل کاریز حرکت می کنند تا موفق یا ناموفق شوند.

برای اینکه درک بهتری در خصوص ارتباط بین معامله و اشخاص را داشته باشید، پیشنهاد می شود که مقاله ساختار اطلاعاتی دیدار را مطالعه کنید.

زمانی که روی یک معامله کلیک کنید، به پرونده جزئیات آن معامله هدایت خواهید شد که شامل کاریز و مرحله آن، اطلاعات تماس شخص طرف قرار داد، فعالیت های برنامه ریزی شده و همچنین یادداشت ها و فعالیت های انجام شده است.

  • معامله می تواند به یک شخص، به یک شرکت و یا به یک شخص و شرکت مرتبط باشد.
  • برای پیشبردن یک معامله ، معامله روی کاریز حرکت می کند.
  • از آنجایی که یک معامله به پرونده شخص یا شرکت مرتبط است، هر فعالیتی که روی معامله انجام شود در پرونده شخص یا شرکت نیز ذخیره می شود.
  • امکان ایمپورت معامله از طریق فایل XLS و CSV وجود دارد.
  • گزارشات دیدار به شما امکان بررسی وضعیت معامله ها را می دهد که در این مقاله می توانید بیشتر بخوانید.

چگونه یک معامله اضافه کنم؟ #

برای ایجاد یک معامله، راه های متفاوتی وجود دارد که شما با توجه به فرآیند و نیازتان می توانید از هر کدام از این راه ها معامله ایجاد کنید.

  • کاریز معامله

  • لیست معامله

  • نوار بالای صفحه

  • صفحه پرونده شخص یا شرکت

فرم افزودن معامله #

شما می توانید با توجه به فرآیند و نیازتان دستور ایجاد معامله جدید را از هر کدام راه های ذکر شده صادر کنید. بعد از صدور دستور ، فرم افزودن معامله برای شما باز خواهد شد.

در فرم بالا مشاهده می کنید که برای ایجاد یک معامله می توانید اطلاعات لازمه نظیر شخص و شرکت طرف قرارداد، محصول، مبلغ قرارداد، شیوه آشنایی را وارد کنید. در صورتیکه فیلد اضافه معامله تعریف کرده باشید نیز در این قسمت می توانید اطلاعات را پر کنید. در خصوص فیلدهای اضافه می توانید به مقاله مرتبط مراجعه کنید.

ویدیو راهنمای ایجاد معامله #

برای مشاهده ویدیو راهنمای ایجاد معامله کلیک کنید.

 

Powered by BetterDocs