چگونه اطلاعات خود را به منظور دریافت فاکتور از دیدار وارد کنم؟

انجام این عملیات فقط برای افرادی که دسترسی مدیر دارند امکان پذیر میباشد.

 شما میتوانید فاکتور رسمی خرید خود از شرکت دیدار را به راحتی در نرم افزار دریافت نمایید. جهت دریافت فاکتور ابتدا به قسمت ارتقا و تمدید رفته و سپس در بخش تنظیمات فاکتور رسمی و انتخاب یکی از گزینه های شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاعات خود را ثبت نمایید.

 سپس در بخش صورت حساب ها فاکتور خود را دریافت نمایید.

 

Powered by BetterDocs