چگونه می توانم از دیدار فاکتور رسمی دریافت کنم؟

توجه : این دسترسی برای مدیران سیستم فعال است. 

در مرحله اول برای دریافت فاکتور رسمی از منو سمت راست اکانت دیدار خود برروی آیتم ارتقا و تمدید کلیک کنید, از نوار بالا بعد از پر کردن اطلاعات در بخش تنظیمات فاکتور رسمی برروی آیتم صورت حساب ها کلیک کنید و فاکتور مورد نظر را دانلود کنید.  

به خاطر داشته باشید , از زمانی میتوانید فاکتور رسمی را از اکانت دیدار خود دانلود کنید که اطلاعات را در تنظیمات فاکتور رسمی پر کرده باشید.

 

Powered by BetterDocs