داشبورد گزارشات: معاملات در مراحل کاریز

تحلیل این بخش به شما کمک می کند تا از وضعیت معاملات ثبت شده در هر مرحله از فرایند فروشتان باخبر شوید. به طور مثال متوجه شوید که در کدام مرحله از کاریز بیشترین معاملات جاری را دارید یا در کدام مراحل معاملات بیشتری را از دست میدهید تا بتوانید این مشکلات را حل کنید و فروش خود را افزایش دهید.

 

تحلیل کاریز #

در این بخش ابتدا از بالا سمت راست یکی از کاریزهای فروش خود را انتخاب کنید و بازه زمانی گزارش خود را نیز مشخص کنید.

در این بخش وضعیت معاملات ورودی در هر مرحله از کاریز و درصد انتقال معاملات به مراحل بعد را مشاهده خواهید کرد.

 

 

بر محور مراحل کاریز #

در این بخش نیز مانند قسمت تحلیل کاریز می توانید وضعیت معاملاتی که در هر مرحله قرار دارند را بررسی کنید به طور مثال اگر در مرحله “جلسه” بیشترین معامله ناموفق را دارید، احتمالا به دلیل سناریو اشتباه در جلسات شما با مشتری است، علت آن را بررسی کرده تا بتوانید فرایند فروش خود را بهتر کنید.

بر محور کاربران #

در این بخش مشخص میشود که کاربران شما در هر مرحله از کاریز، چه مقدار معامله جاری را پیگیری میکنند. وجود تناسب در پخش شدن معاملات جاری در هر مرحله اهمیت زیادی دارد. مثلا اگر یکی از کاربران شما نسبت به سایر کاربران، با اختلاف زیاد معاملات بیشتری در مرحله “پیگیری” دارد احتمالا اولویت پیگیری مشتریان را درست انجام نمیدهد و میتوانید این موضوع را بررسی کنید.

Powered by BetterDocs