افزودن شخص و شرکت در دیدار

اگر می خواهد فقط پرونده شخص یا شرکت مشتری خود را به دیدار  اضافه کنید ، کافیست از بالای صفحه روی گزینه + کلیک کنید و افزودن شخص یا شرکت را انتخاب کنید.

در پنجره ای که باز میشود می توانید اطلاعات شخص مورد نظر خود را وارد کنید، درصورت تعریف گروه بندی برای اشخاص میتوانید شخص مورد نظر خود را در یک گروه مشخص قرار دهید.

و یا سایر فیلدهای مورد نیاز خود را از تنظیمات به فرم خود اضافه کنید. مانند سن شخص

با انتخاب گزینه بزرگنمایی میتوانید سایر فیلدهای فرم را ببنید و تکمیل کنید.

 

Powered by BetterDocs