امکان اضافه کردن فایل به نتیجه یک فعالیت و یادداشت

شما میتوانید در پرونده های شخص،شرکت، معامله و حتی کارت، اسناد ، مدارک و یا هر فایل دیگری را در ثبت نتیجه یک فعالیت و حتی یک یادداشت پیوست کنید و به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید.

پیوست فایل در یک یادداشت #

در داخل پرونده مدنظر خود روی گزینه افزودن یادداشت کلیک کنید و سپس گزینه پیوست را انتخاب کنید.

پیوست فایل درنتیجه یک فعالیت #

در هنگام ثبت نتیجه یک فعالیت روی گزینه پیوست کلیک کرده و فایل خود را اضافه کنید.

برای اشنایی بیشتر با فعالیت ها این مقاله را مطالعه کنید.

پیوست فایل در توضیحات یک فعالیت #

اگر بخواهید در توضیح فعالیت خود نیز فایلی اضافه کنید، در هنگام ایجاد فعالیت روی گزینه “آیا فعالیت نیاز به توضیح دارد؟” کلیک کرده و فایل خود را اضافه کنید.

Powered by BetterDocs