تغییر یا قطع اتصال شخص و شرکت مرتبط در پرونده معامله و کارت

تغییر  و قطع اتصال شخص/شرکت مرتبط در پرونده معامله #

با استفاده از امکان تغییر یا قطع اتصال شخص/شرکت مرتبط به معامله می توانید معامله خود را در هر مرحله از فرایند فروش با شخص و یا شرکت دیگری ادامه دهید.

به طور مثال فرض کنید که معامله ای را با شخص “حسینی” از شرکت “دیدار ” ایجاد کرده اید و این معامله تا مرحله ارتباط اولیه، با شخص “حسینی” ادامه پیدا کرده است. اما از مرحله برگزاری جلسه به بعد، باید با “خانم محمدی” از “شرکت دیدار”  ادامه کار را پیش ببریم.. 

به همین منظور باید وارد پرونده معامله شوید و از سمت راست در قسمت “شخص مرتبط” روی گزینه سه نقطه کلیک کنید و گزینه تغییر شخص مرتبط را انتخاب کنید.

در  داخل کادر نام شخص جدید “خانم محمدی”  را وارد کنید. 

اگر خانم محمدی قبلا در سیستم ثبت شده باشد، دیدار به شما نمایش میدهد و میتوانید آن را انتخاب کنید. اگر موجود نبود میتوانید با انتخاب افزودن شخص “خانم محمدی” را با وارد کردن اطلاعات تماس ایشان ثبت کنید.

همانطور که مشاهده میکنید پس از ثبت ، خانم محمدی جایگزین خانم حسینی می شود. و در ادامه  اگر  هر گونه فعالیت و  یادداشتی  روی این معامله ثبت شود، روی شخص خانم محمدی هم ثبت خواهد شد و دیگر، ادامه فعالیت های روی معامله در پرونده شخص خانم حسینی قرار نخواهد گرفت.

توجه داشته باشید که فعالیت ها و یادداشت هایی که قبلا روی معامله، با شخص مرتبط “خانم حسینی” انجام شده است ، در پرونده ی شخص جدید خانم ” محمدی ” قرار نخواهد گرفت . و فقط ادامه فعالیت های انجام شده روی معامله در  پرونده خانم محمدی قرار میگیرد.

با انتخاب گزینه و قطع اتصال شخص نیز میتوانید ارتباط یک شخص یا یک شرکت را از معامله قطع کنید. 

توجه داشته باشید که در پرونده  معامله باید حداقل یک شخص یا یک شرکت مرتبط وجود داشته باشید.(قطع ارتباط هر دو مورد شخص و شرکت با هم امکان پذیر نیست.

با کلیک روی آیکن فلش در قسمت شخص یا شرکت مرتبط، می توانید سایر اطلاعات تماس و فیلدهای اضافه شخص و یا شرکت را مشاهده و ویرایش کنید.

تغییر  و قطع اتصال شخص/شرکت مرتبط در پرونده کارت #

امکان تغییر و قطع اتصال شخص یا شرکت مرتبط در پرونده کارت نیز مانند پرونده معامله و طبق روش بالا خواهد بود، با این تفاوت که در پرونده های کارت می توانید هر دو مورد شخص و شرکت مرتبط را از داخل پرونده حذف کنید.(به دلیل اینکه کارت ها میتوانند در پروژه ها و کارهای داخلی شرکت نیز استفاده شوند.)

اما در پرونده معامله باید حداقل یک مورد از شخص یا شرکت به معامله متصل باشد.

 

Powered by BetterDocs