حذف و انتقال گروهی پرونده ها از طریق لیست معامله

حذف گروهی معاملات #

 

از منو نرم افزار وارد قسمت معاملات شوید و سپس از بالا سمت راست روی گزینه لیست کلیک کنید.

از قسمت لیست معاملات، قسمت بالا سمت راست هر معامله، دایره تو خالی را انتخاب کنید و با انتخاب معاملات مدنظر خود از منو باز شو گزینه حذف را انتخاب کنید.

 

انتقال گروهی معاملات #

 

از منو نرم افزار وارد قسمت معاملات شوید و سپس از بالا سمت راست روی گزینه لیست کلیک کنید.

 

از قسمت لیست معاملات، قسمت بالا سمت راست هر معامله، دایره تو خالی را انتخاب کنید و با انتخاب معاملات مدنظر خود از منو باز شو کاریز و مرحله کاریز را انتخاب و به روزرسانی کنید.

Powered by BetterDocs