دیداریاب: هر آنچه نیاز دارید را جستجو کنید

دیداریاب یکی از ویژگی های مهم دیدار است. دیداریاب این امکان را برای شما فراهم می کند که دسترسی سریعی به معاملات، اشخاص و شرکت ها، کارت و فایل های پیوست شده در نتایج فعالیت ها داشته باشید.

جستجو در دیداریاب به صورت مستقیم #

با تایپ در نوار جستجوی دیدار یاب، مطابق تصویر زیر لیستی به شما نمایش داده می شود که شامل مواردی است که با کلمه جستجو شده توسط شما مرتبط است. شما می توانید نتایج نمایش داده شده را بر اساس نوع آن ها نظیر معامله، شخص، کارت و … فیلتر کنید.

(جستجو در دیداریاب به صورت مستقیم)

  1.  معامله : با آیکون علامت دلار $ نمایش داده می شود.
  2.  شخص: با آیکون صورتک نمایش داده می شود.
  3. شرکت: با آیکون یک ساختمان  نمایش داده می شود.
  4.  کارت: با آیکون علامت شارپ # نمایش داده می شود.
  5.  پیوست: با آیکون علامت سنجاق نمایش داده می شود.

با جستجو در دیداریاب ، آیتم های ذخیره شده در اکانت دیدار شما به تفکیک در 5 طبقه بنده ی اعلام شده نمایش داده می شود.

نکات جستجو در دیداریاب و نمایش آیتم های مرتبط

دیداریاب از ویژگی های پیشرفته جستجو برخوردار است که دانستن این ویژگی ها به شما کمک می کند دسترسی سریع تری به پرونده های ذخیره شده داشته باشید.

جستجو در پرونده  #

برای جستجو در پرونده می توانید از نام، نام خانوادگی، نام شرکت، شماره موبایل، شماره ثابت، عنوان معامله یا کارت و یا عنوان فایل پیوست شده استفاده کنید. در صورتیکه موارد ذکر شده در پرونده ذخیره شده باشند، در نتیجه جستجو نمایش داده خواهد شد.

اولویت نمایش آیتم جستجو شده:

اولویت نمایش نتیجه جستجو در دیداریاب با شخص است. به این صورت که مانند تصویر زیر در صورت جستجوی عبارت “اکبری زادگان” ابتدا اشخاص، سپس معاملات مرتبط، شرکت و در نهایت پیوست ها نمایش داده خواهد شد.

نمایش آیتم های مرتبط در نتیجه جستجو:

با جستجو در دیداریاب، آیتم های مرتبط نیز به شما نمایش داده خواهد شد. برای مثال در صورت جستجوی نام یک شخص، علاوه بر نمایش پرونده شخص معامله های مرتبط نیز نمایش داده خواهد شد.

جستجوی پیشرفته :

جستجوی پیشرفته در دیداریاب این امکان را برای شما فراهم می آورد که نتایج جستجو ارتباط بیشتر و دقیق تری با آیتم مد نظر شما داشته باشد. برای مثال در نظر بگیرید که قصد جستجوی پرونده با نام شخص “محمدی” را دارید. در صورتیکه بعد از عبارت “محمدی” نام شرکت مربوطه را نیز تایپ کنید، نتیجه جستجو برای شما فیلتر می شود.

جستجو در دیداریاب با استفاده از کد شخص و شرکت #

در قابلیت جدید دیداریاب،شما میتوانید پرونده های شخص و شرکت خود را با قالب مشخص  و از طریق کدهای سیستمی و کدهای دستی هر پرونده جستجو کنید.

به طور مثال اگر  بخواهید یک پرونده شخص را با  “کد دیدار شخص/کد اتوماتیک” جستجو کنید، باید به صورت زیر کد را  در دیداریاب وارد کنید:

cd[code]#

برای پیدا کردن کد دستی و اتوماتیک هر پرونده شخص و شرکت، کافی است پرونده شخص مورد نظر خود را باز کرده و از سمت چپ پرونده روی آیکن فلش، کنار گزینه توضیحات مهم کلیک کنید.

توجه داشته باشید که “کد اتوماتیک” هر پرونده منحصر به فرد است و قابل ویرایش توسط کاربر نیست.اما “کد دستی” از قسمت ویرایش شخص و با تغییر “کد مشتری” قابل ویرایش و اضافه کردن است.

کد دستوری جستجوی شخص و شرکت  #

جستجوی پرونده شخص با  کد دیدار شخص یا کد اتوماتیک:

cd[Automatic Code]#

  جستجوی پرونده شخص با  کد مشتری یا کد دستی:

cc[Custom Code]#

  جستجوی پرونده شرکت با  کد دیدار شرکت یا کد اتوماتیک:

pd[Automatic Code]#

    جستجوی پرونده شرکت با  کد مشتری یا کد دستی:

pc[Custom Code]#

جستجو پرونده کارت با کد کد کارت:

case[Case Code]#

 

Powered by BetterDocs