فعالیت تکرار شونده در دیدار

یکی از ویژگی هایی که در تعریف و و برنامه ریزی فعالیت در دیدار می توانید از آن استفاده کنید، ایجاد فعالیت های تکرار پذیر است که به شما این امکان را میدهد تا بتوانید بعضی از فعالیت های خود که باید در فواصل زمانی مشخصی تکرار و انجام شوند را تعریف کنید.

به طور مثال اگر در مرحله ای از فرایند فروش یا خدمات پس از فروش خود، باید سه مرتبه به صورت روزانه با مشتری تماس بگیرید کافیه که ابتدا در پرونده مشتری، افزودن فعالیت جدید رو انتخاب کنید و ساعت و تاریخ اولین تماس خود را مشخص کنید. سپس در پایین این بخش “گزینه میخواهم این فعالیت تکرار شود” رو انتخاب کنید.

 مثلا 3 بار به صورت روزانه فعالیتی برای ما روی این پرونده برنامه ریزی شود. سپس روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

پس از فعال سازی این گزینه ، حال بعد از انجام اولین فعالیت برنامه ریزی شده، دومین فعالیت،  روز بعد به صورت خودکار نمایان میشود.

کادر اول برای فواصل زمانی برنامه ریزی فعالیت به کار میرود (مثلا 1 یعنی روزانه یا هرروز/ 2 یعنی یک روز درمیان)

کادر دوم یعنی  روزانه فواصل زمانی را در نظر بگیرد یا تکرار فعالیت به صورت ماهانه باشد/ اگر کادر اول 2 و کادر دوم ماهانه باشد میشود 2 ماه درمیان

(کادر اول و دوم با هم کاربرد دارند)

کادر سوم یعنی تکرار دفعات فعالیت تا چه زمانی باشد یا چند بار فعالیت برنامه ریزی شود/  مثلا سه یعنی 3 بار تا فلان تاریخ تکرار شود.

پیگیری دوره ای در پرونده شخص #

شما همچنین می توانید برای هر شخص در دیدار با انتخاب گزینه پیگیری دوره ای، به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماه یکبار و .. فعالیت تکرار پذیر را فعال کنید و او را به شکل منظم در بازه زمانی مشخص پیگیری کنید.

Powered by BetterDocs