فعالیت ها در دیدار به منظور برنامه ریزی برای  پیش بردن و به اتمام رساندن یک معامله است . شما میتوانید فعالیت هایی با عنوان تماس , جلسه , ایمیل یا هرچیز دیگری را بر روی مخاطب ,سازمان و معامله برنامه ریزی کنید.بنابراین شما همیشه میدانید قرار است چه چیزی پیش آید.

شما میتوانید برای مشتریان عنوان فعالیت  جدید و مختص به شرکت خود تعریف کنید.

معاملات با علامت مثلث زرد : هیچ فعالیتی بر روی پرونده نیست.

معاملات با فلش قرمز: فعالیتی در گذشته برنامه ریزی شده بوده ولی هنوز به انجام نرسیده و به تاخیر افتاده است.

معاملات با علامت فلش سبز: فعالیتی برای امروز برنامه ریزی شده است.

معاملات با فلش طوسی: فعالیتی برای آینده برنامه ریزی شده است.

افزودن فعالیت #

از آنجایی که پایه و اساس فروش , انجام فعالیت مرتبط با شخص یا سازمان مورد نظر است پس ایجاد یک فعالیت مرتبط اولین گام می باشد.در این مقاله به شما میگوییم چطور و در چه بخش هایی میتوانید این فعالیت ها را ایجاد کنید.

  •  درکاریز در صفحه معاملات بر روی آیکن علامت اخطار کلیک کرده و اجازه افزودن فعالیت جدید داده میشود.

  • بر روی جزئیات پرونده  هر معامله , شخص یا سازمانی که کلیک کنید در سمت چپ پرونده در نوار بالا با کلیک برروی آیتم فزودن فعالیت جدید میتوانید به طور مستقیم از پرونده مشتری فعالیت ثبت و برنامه ریزی کنید.

برنامه ریزی فعالیت #

در برنامه ریزی فعالیت شما میتوانید برای روز های آینده فعالیت هایی ایجاد کنید به این منظور بعد از باز شدن فرم اصلی فعالیت میتوانید آیتم های مورد نظر را مطابق تصویر زیر پر و ذخیره کنید.

برنامه ریزی فعالیت به شما کمک میکند با توجه به اینکه زمان برای انجام فعالیت تعیین میکنید همزمان دو فعالیت در یک زمان نداشته باشید.

شما میتوانید تمام فعالیت های برنامه ریزی شده خود را درصفحه فعالیت ها  نیز ببینید.

  • نوع — پیشفرض یا تعریف نوع فعالیت جدید
  • عنوان– نام فعالیت  
  • ساعت , تاریخ , مدت زمان انجام فعالیت — تاریخ و زمان انجام فعالیت 
  • توضیحات — شرح فعالیت .

اتصال معامله , شخص و شرکت به فعالیت #

گاهی به طور مستقیم در پرونده شخص یا معامله فعالیت ایجاد نمیکنید و از طریق افزودن فعالیت در صفحه فعالیت ها پیش میروید در نتیجه  شما میتوانید معامله , شخص یا شرکت را به فعالیت مورد نظر خود متصل کنید.در جزئیات صفحه فعالیت میتوانید این آیتم هارا ببینید و به فعالیت خود متصل کنید.

 

  • اتصال معامله — وقتی در ابتدا معامله را به فعالیت اختصاص دهید ,به طور اتوماتیک شخص و شرکت آن معامله هم به فعالیت متصل میشود.
  • اتصال شخص — وقتی در ابتدا شخصی را به فعالیت اختصاص دهید , به طور اتوماتیک به شرکت آن شخص هم متصل میشود.
  • اتصال شرکت — وقتی  در ابتدا شرکت را به فعالیت اختصاص دهید, به طور اتوماتیک به شخص یا معامله آن شرکت متصل نمیشود زیرا آن شرکت در راس هرم قرار دارد و ممکن است چندین شخص و معامله داشته باشد در نتیجه فقط در پرونده شرکت ایجاد و نمایش داده میشود.

فعالیت انجام شده #

وقتی یک فعالیت برنامه ریزی شده را به نتیجه میرسانید با کلیک کردن برروی آیکون آن فعالیت میتوانید آن فعالیت را در دیدار خود به فعالیت انجام شده تبدیل کنید.

حال شما میتوانید جزئیات این فعالیت های انجام شده را در پرونده شخص, شرکت یا معامله و یا در صفحه فعالیت ها بینید .

 

 

 

Powered by BetterDocs