منشن کردن کاربران در فعالیت و یادداشت

احتمالا در شبکه های اجتماعی با عبارت منشن کردن یا تگ کردن آشنا شده اید.

در دیدار نیز این ویژگی در دسترس شماست و می توانید با انتخاب @ از صفحه کلید خود، هنگام نوشتن یادداشت یا فعالیت و یا حتی درج نظر ، همکار خود را منشن کرده و او را در جریان متنی که نوشته اید قرار  دهید و او را  باخبر کنید.

مثلا مانند تصویر زیر در نتیجه یک فعالیت اینگونه همکار خود را با خبر کنید:

توجه داشته باشید کاربرد منشن کردن با ارجاع  فعالیت  بسیار متفاوت است در منشن کردن شما در نتیجه کار خود فقط شخصی را برای درج نظر با خبر میکنید ولی در ارجاع فعالیت ، به شخصی که قرار  است تماسی را انجام دهد و یا جلسه ای را برگزار کند فعالیتی محول میکنید تا او بعد از انجام کار نتیجه فعالیتش را ثبت کرده و به شما اعلام شود.برای  اینکه بتوانید فعالیتی را به همکار خود محول کنید مقاله “ارجاع فعالیت” را مطالعه کنید.

Powered by BetterDocs