نمایش فعالیت ها در تقویم

اگر بخواهید زمان انجام فعالیت خود را در روزهای مختلف تقویم و ساعت هایی ک باید کارها را انجام دهید ببینید، کافیست از منو سمت راست وارد قسمت فعالیت ها شوید و سپس از بالا سمت راست روی گزینه تقویم کلیک کنید.

توجه داشته باشید که فعالیت هایی که ساعت انجام آن ها مشخص نیست، در بالای روز هفته قرار می گیرند و روی ساعت خاصی قرار نخواهند گرفت.

پس از انتخاب تقویم  به صورت پیش فرض روزهای هفته جاری را مشاهده خواهید کرد و می توانید فعالیت های هفته جاری خود را به تفکیک روز و ساعت انجام آن ها با یک نگاه مشاهده و انجام دهید.

در صورت نیاز می توانید با انتخاب فلش ها کنار بازه زمانی فعالیت های هفته های قبل و بعدی خود را مشاهده کنید.

 

Powered by BetterDocs