چگونه آخرین فعالیت یک کاربر را مشاهده کنم؟

برای مشاهده آخرین فعالیت های انجام شده کاربران خود کافیست از یادداشت ها و انتخاب فیلتر های مناسب به نتایج مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

با انتخاب نام کاربر مورد نظر  , آخرین فعالیت هایش را میتوانید مشاهده کنید.

شما میتوانید برای دیدن فعالیت های مذکور بازه زمانی و تاریخ خاصی رو براین اساس انتخاب کنید.

 

Powered by BetterDocs