چگونه اطلاعات شخص یک معامله را تغییر دهم؟

اگر بخواهید اطلاعات شخصی  فردی که برای آن پرونده معامله ایجاد کرده اید را تغییر دهید، کافی است از داخل پرونده معامله گزینه ویرایش کنار علامت صورتک را انتخاب کرده و اطلاعات تماس شخص را ویرایش کنید.

با انتخاب آیکن فلش می توانید سایر فیلد های اضافه شده به پرونده شخص را مشاهده و ویرایش کنید.

اگر بخواهید اطلاعات بیشتری از شخص را ویرایش کنید(مانند نام شخص ) کافی است روی صورتک کلیک کنید و از داخل پرونده شخص اطلاعات شخص مربوطه را ویرایش نمایید.

 

Powered by BetterDocs