چگونه تاریخ ایجاد یک معامله را تغییر دهم؟

تاریخ ایجاد یک معامله همان روز و ساعتی است که یک پرونده معامله را بر روی کاریز خود ایجاد می کنید. 

برای تغییر این تاریخ کافیست بعد از ایجاد پرونده معامله بر روی میزکار خود، بر روی عنوان معامله کلیک کرده و پرونده معامله را باز کنید سپس بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید. (تصویر زیر)

 

Powered by BetterDocs