چگونه تاریخ موفق شدن معامله را تغییر دهم؟

تاریخ موفق شدن یک معامله همان تاریخ و ساعتی است که شما یک معامله را موفق اعلام می کنید. (لحظه ای که گزینه موفق شد را انتخاب می کنید.)

برای تغییر  تاریخ موفق شدن معامله کافی است که پرونده معامله مورد نظر خود  را باز کرده  و گزینه ” تغییر تاریخ موفق شدن”  را داخل پرونده معامله انتخاب کنید. (تصویر زیر)

 

Powered by BetterDocs