چگونه فعالیت هایی که به سایر کاربران ارجاع داده ام را ببینم؟

برای اینکه بتوانید فعالیت هایی که به دیگر همکارانتان محول کردید را یکجا ببینید کافیست از قسمت منو وارد بخش فعالیت ها شده و از فیلتر بالا سمت چپ، گزینه فعالیت های من به دیگران را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که در این قسمت می توانید فیلتر را هم بر اساس فعالیت های انجام نشده و یا انجام شده ای که به همکار خود ارجاع دادید مشاهده کنید.

 

Powered by BetterDocs