چگونه می توانم فعالیت های انجام شده را مشاهده کنم؟

برای اینکه بتوانید کارهای انجام شده خود را در زمان های مختلف به صورت یک لیست مشاهده  کنید کافیست از منو وارد قسمت فعالیت ها شده و  از بالا سمت چپ فیلتر فعالیت را انتخاب کنید و گزینه “انجام شده” را انتخاب نمایید.

در این صورت می توانید فعالیت های انجام شده  خود را با فیلتر زمانی مدنظر خود مشاهده کنید.

این گزارش را میتوانید در بخش گزارش فعالیت ها در بخش گزارشات دیدار  و همچنین نشانگر مشاهده نمایید.

 

 

 

Powered by BetterDocs