چگونه یک معامله را به یک کاریز دیگر منتقل کنم؟

ممکن است شما چند کاریز  یا چند مسیر فروش بر روی میزکار خود داشته باشید، اگر بخواهید معامله خود را از  یک کاریز  یا یک مرحله به کاریز یا مرحله دیگری انتقال دهید می توانید از  یکی از روش های زیر استفاده کنید.

انتقال یک معامله به کاریز دیگر  از  قسمت کاریز معاملات #

برای این کار ابتدا معامله خود را از روی کاریز انتخاب و درگ کرده (با موس به سمت پایین بکشید) و سپس گزینه انتقال به کاریز دیگر را انتخاب کنید.

انتقال یک معامله به کاریز دیگر  از  داخل پرونده معامله #

ابتدا معامله موردنظر خود را باز کرده و بر روی ویرایش معامله کلیک  کنید و سپس کاریز و مرحله کاریز معامله خود را تغییر دهید.

 

Powered by BetterDocs