پس از تعریف مراحل کاریز خود، حالا می توانید کارت های خود را ایجاد کنید برای انجام این کار روی گزینه  افزودن کارت کلیک کنید.

در قسمت افزودن کارت اگر  پروژه شما  به یک مشتری خاصی مرتبط است  نام آن شخص را وارد کنید تا دیدار نام آن مشتری یا شرکت را برای شما پیدا کرده و  آن را انتخاب یا اضافه کنید.

کارت ها میتوانند به هیچ شخص یا شرکتی متصل نباشند و برای پروژه های داخلی شرکت استفاده شوند.

عنوان کارت یعنی موضوع پروژه شما که اگر مربوط به تولید محصول مشتری است میتوانید مثلا  آن را تولید محصول بگذارید.

اگر برای کارت های خود برچسب تعریف کرده باشید میتوانید از آن ها در تعریف یک کارت استفاده کرده و کارت خود را برچسب گزاری و طبقه بندی کنید .

از قسمت اولیت می توانید به کارت های خود بر اساس اولیتشان  امتیاز بدهید.

کارت هایی که اولویت بالا دارن پرچم قرمز/ کات های اولویت متوسط دارن پرچم زرد و کارت های اولویت پایین دارن با پرچم سبز روی کاریز نمایش داده میشوند .

مسئول کارت، کاربری است که باید کارت را روی کاریز خودش پیگیری کند و اگر قرار هستش چند کاربر روی این پروژه  همزمان کار انجام دهند میتونید کاربر های دیگری را هم به مسئولین دیگر کارت اضافه کنید. تا به غیر از مسئول، آن ها هم کارت را روی کاریز خود داشته باشند.

اگر برای کارت خود یک مهلت انجام پروژه در نظر دارید می توانید تاریخ آن را مشخص کنید.

و اگر این کارت باید به یک پرونده معامله خاصی ازمشتری متصل شود ، میتونید آن معامله رو انتخاب کنید.

اگر کارتی که تعریف میکنید به هیچ شخص یا معامله خاصی مرتب نیست و مثلا فقط برای انجام کارهای داخلی شرکت شماست دیگه نیازی به پر کردن قسمت  نام و یا معامله مرتبط ندارید و میتونید فقط عنوان کارت، برچسب , اولیت و موارد دیگر را  را وارد کنید.

در پایان روی گزینه ذخیره کارت کلیک کنید.

ایجاد کارت داخل پرونده معامله و شخص #

حتی شما می توانید در داخل یک پرونده معامله یا یک پرونده شخص، کارت ایجاد کنید و به این صورت کارت ایجاد شده خود را به پرونده شخص یا معامله متصل کنید.

برای انجام این کار پرونده معامله یا شخص مورد نظر خود را باز کنید. و در  سمت راست پایین، در قسمت کارت های مرتبط با انتخاب گزینه + ، کارت جدید خود را ایجاد کنید.

 

Powered by BetterDocs