نمایش معامله ها به صورت لیست

معاملات در دیدار به سه بخش اصلی تقسیم می شوند معاملات جاری، موفق و ناموفق؛

لیست معاملات بخش بسیار مناسبی برای جستجو و فیلتر کردن تمام معاملات موجود در CRM شما می باشد . برای مشاهده و فیلتر کردن تمام معاملات خود(موفق، ناموفق و جاری) به صورت لیست شده از صفحه کاریز خود روی گزینه لیست کلیک کنید.(تصویر زیر)

 فیلتر معاملات در لیست معامله #

با کمک این فیلتر شما می توانید معاملات خود را بر اساس برچسب معاملات ، احتمالات ، شیوه آشنایی و حتی تاریخ ثبت یا تاریخ موفق شدن معامله فیلتر و جستجو کنید.

حتی می توانید معاملات خود را  بر اساس مسئول معامله یا معاملات کاربران مجموعه خودتان فیلتر کنید.

توجه داشته باشید پیش فرض تاریخ موفق شدن و تاریخ ثبت در فیلتر معاملات، ماه جاری می باشد؛ برای تغییر این بازه زمانی روی ماه جاری کلیک کرده و تاریخ مدنظر خود را انتخاب کنید.

فیلتر محصولات در لیست معامله #

در قسمت لیست معاملات شما میتوانید براساس گروه بندی محصولات موجود معاملات خود را فیلتر کنید.

 فیلتر کاریز و مرحله کاریز در لیست معامله #

شما می توانید با انتخاب گزینه همه کاریز ها و انتخاب کاریز مدنظر خود، معاملات مربوط به یک کاریز و حتی یک مرحله خاصی از کاریز را انتخاب و فیلتر کنید.

 فیلتر معاملات بر اساس نوع معامله در لیست معامله #

در قسمت لیست معاملات شما همچنین میتوانید معاملات را بر اساس نوع معامله (موفق، ناموفق، جاری) فیلتر و مشاهده کنید.

  •     مقالات مرتبط دیگر:

در ادامه برای مشاهده مقاله “چرا پرونده سایر همکاران را در حالت لیست معامله نمی توانم ببینم؟” کلیک کنید.

 

Powered by BetterDocs